Základní slovníček

 

 

 

AFK – zkratka z angličtiny znamenající, že je dotyčný nepřítomen u klávesnice/počítače
Aim time – čas zaměřování, po kterém dělo plně doměří
Alfa – udělené poškození jedním výstřelem
Ammo rack – bedny s uloženou municí ve vašem tanku
Arty – zkratka anglického artillery (dělostřelectvo) označující samohybná děla ve hře
Autoaim – automatické zaměřování aktivující se kliknutím pravým tlačítkem myši na nepřítele

 

 

 

BIA – také známo jako „bratři ve zbrani“, zlepšující veškeré vlastnosti tanku i posádky
Bino – binokulární dalekohled, vybavení, které zvyšuje dohled tanku o 25 procent
Blind shot – střela vyslaná tzv. na slepo, kdy není tank spotnutý/viditelný
Bot – počítačový program, který namísto hráče ovládá tank a zajišťuje sbírání zkušeností
Buff – zlepšování statistik/vlastností jednotlivých tanků ze strany tvůrců hry
Bug – určitá chyba ve hře, kdy lze např. prostřelit neprůhlednou zeď domu či projet skálou

 

 

 

Camo – kamufláž tanků určující, jak moc se snižuje dohled nepřátelských tanků vůči vašemu stroji
Camping – tzv. kempení, označuje výrazně statickou hru tanku, který neustále střílí jen z jedné pozice
Cap – z angličtiny, výraz pro základnu, capování je pak výraz označující obsazování základny

 

 

 

Damage – způsobené poškození, psáno také zkráceně dmg
Decap – resetování či snížení úrovně zabírání základny nepřátelským týmem
Deprese – úroveň sklopení děla (pod -6° špatné, nad -9° skvělé)
Derp – také nazývána jako houfnice, jde o kanóny s velikou ráží a alfou, většinou střílející HE munici
Detrack – zničení pásu tanku střelbou nebo nárazem
Dohled – vzdálenost, na kterou tank dokáže spatřit nepřátelský stroj, skvělý je dohled 400 metrů a více
DPM – z anglického damage per minute, poškození za minutu, které je tank schopný udělit

 

 

 

Elevace děla – úroveň zdvihu děla (nad 20° dobré)
Expy/Expení – z anglického experience (zkušenost), herní zkušenosti jsou nezbytné k postupu hrou

 

 

 

Farmit – z angl. farming, často používáno ve spojení s damage, jde o nastřílení poškození na afk stroji
Frag – výraz označující zničení nepřátelského stroje
Free expy – označovány jako volné zkušenosti, jež je možné užít k otevření všech tanků a modulů

 

 

 

Gold – speciální herní prémiová měna (za reálné peníze) umožňující zrychlený postup hrou
Goldová munice – zkr. gold, prémiové dražší střelivo s vyšší penetrací, než standardní náboje

 

 

 

HE – výbušná munice s nízkou penetrací, která i bez probití způsobí poškození, i když třeba nevelké
HP – zkratka anglického hitpoint, znázorňující počty životů vašeho stroje
HT – zkratka pro anglický výraz heavy tank, neboli těžký tank
Hulldown – způsob boje, kdy tank schovává vše kromě své (většinou silně opancéřované) věže

 

 

 

Ikea – označení veškerých švédských tanků odkazující na severský nábytkový gigant

 

 

 

Jingles – nejznámnější anglicky hovořící youtuber a streamer známý také jako The Mighty Jingles

 

 

 

Kredity – herní měna, označována také jako stříbrňáky kvůli jejich stříbrné barvě
Kritický zásah – z anglického critical hit, moment, kdy je tanku poškozen některý z modulů

 

 

 

Lowtier – označení pro herní moment, ve kterém se tank ocitne v pozici nejnižšího tieru na mapě
LT – zkratka pro anglický výraz light tank (lehký tank)

 

 

 

MM – zkratka anglického matchmaking, herní mechanismus, který nasazuje tanky do bitev podle tieru
Mantlet – část kolem děla, většinou se jedná o nejopancéřovanější část tanku
MT – zkratka pro anglický výraz medium tank (střední tank), lidově nazýván také jako medko
Modul – části tanku, které je možné poškodit nebo vyřadit z provozu (munice, dělo, věž, pásy aj.)

 

 

 

Největší zm*di #5 -přehled těch „největších“ kabrňáků ve World of Tanks.
Nerf
– zhoršování statistik/vlastností jednotlivých tanků ze strany tvůrců hry

 

 

 

Odměr – jde o možnost maximální pohybu děla do stran bez pohybujícího se podvozku
OP – zkratka anglického overpowered označující tanky, které jsou podle hráčů příliš silné na svůj tier
Osobní hodnocení – herní hodnocení hráče (narozdíl od neoficiálního WN8), značně neobjektivní

 

 

 

Peek-a-Boo – způsob boje, kdy s tankem hráč vyjíždí zpoza úkrytu a po výstřelu opět zajíždí
Penetrace – průbojnost určující (kromě dalšího), zda střela prostřelí pancíř tanku
Perk – schopnost posádky tanku, která je aktivní až po té, co dosáhne 100 procent
Public – standardní druh bitvy hraných na veřejných serverech

 

 

 

QuickyBaby – druhý nejznámnější anglicky hovořící youtuber a streamer známý také jako Quickfingers

 

 

 

Ram – anglický výraz pro náraz, jde o situaci, kdy do nepřátelského vrazíte nebo naopak
Reload – doba, za kterou dělo přebije
RNG – anglická zkratka pro generátor náhodných čísel, který ve hře ovlivňuje naprosto všechno
Rush – útok větším počtem tanků s cílem využít momentu překvapení a prorazit nepřátelské linie

 

 

 

Scout – označení většiny lehkých tanků vyznačující se skvělým camem a mobilitou
Šestý smysl – jeden z klíčových perků na posádce (velitel), který vám signalizuje, že vás vidí nepřítel
Sidescraping – způsob boje, kdy se kryjete za překážkou a naúhlovaní ukazujete jen pásy a střílíte
Skill – schopnost posádky tanku, která je aktivní od 1 procenta a postupně se zlepšuje
Skill – ale také výraz z angličtiny pro úroveň hráčových schopností
Spotting – výraz z angličtiny, který vyjadřuje stav, kdy dochází k odhalování

 

 

 

TD – zkratka pro anglický výraz tank destroyer, neboli stíhač tanků
Tier – herní úroveň tanku
Track – situace, kdy shodíte nepříteli pásy a znehybníte ho, nebo on vás
Turret – otočná vež tanku

 

 

 

Unicum – označení pro tankisty, kteří mají osobní statistiky vysoce nad průměrem ostatních hráčů

 

 

 

Volné zkušenosti – označovány jako free expy, jež je možné užít k otevření všech tanků a modulů

 

 

 

WG – zkratka pro název společnosti Wargaming, tvůrce World of Tanks
Win rate – označení poměru vítězství vůči prohrám
WN8 – neoficiální „barevné“ herní hodnocení hráče, objektivnější než oficiální osobní hodnocení

 

 

 

Xvm – statistiky hráčů v podobě hodnoty WN8, které se vám mohou u hráčů zobrazovat ve hře

 

 

 

Yolo – také yolo útok, kdy se bez ohledu na ztrátu vlastníh HP vrhne hráč nesmyslně proti nepřátelům

 

 

 

Žárovka – jeden z klíčových perků na posádce (velitel), který vám signalizuje, že vás vidí nepřítel